Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Kapper
Nagels
Gezicht
Massage
Ontharen
Lichaam
Mannen
Giftcard
Aan het inloggen, moment geduld...
Je bent ingelogd
Log in op jouw account

Privacy en cookie policy

Laatst bijgewerkt september 2023

De grondslagen

Wie zijn wij? Wij zijn Treatwell BNL B.V. (wij, onze, ons) en in deze Voorwaarden worden we op verschillende manieren beschreven, afhankelijk van de activiteit die we uitvoeren met betrekking tot uw gegevens. We verwerken uw persoonsgegevens als u een bedrijf bent en we een wettelijke en redelijke basis hebben om dit te doen. We verwerken uw persoonsgegevens als u een klant van onze app of website bent en we een wettelijke en redelijke basis hebben om dit te doen. Wanneer we uw gegevens in dergelijke gevallen verwerken, worden we beschouwd als een "verwerkingsverantwoordelijke". In bepaalde situaties kunt u uw gegevens aan een partner verstrekken en in dit geval zijn zij "verwerkingsverantwoordelijken" en wij "gegevensverwerkers".

Als u vragen heeft over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken of delen, neem dan contact met ons op via support.treatwell.com/hc/nl-be-be of dpo@treatwell.com, of schrijf ons op Treatwell BNL B.V., Fairfax House, 15 Fulwood Place, Londen WC1V 6HU, Verenigd Koninkrijk.

Wat is het doel van dit beleid?

We verbinden ons ertoe om de privacy van onze klanten en zakenpartners te beschermen. We hebben dit Privacybeleid (beleid) opgesteld om ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie heeft over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe we ervoor zorgen dat deze veilig worden bewaard. Waar we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zijn we gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de AVG) die van toepassing is in de EER (inclusief in het VK) en de Britse Data Protection Act 2018.

Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van:

 • onze Websites (www.treatwell.com, www.treatwell.be),
 • Connect, onze salondagboek- en managementtool-app en website (www.treatwell.nl/partners/),
 • onze Apps (d.w.z. de applicatie voor boekingen op de marktplaats en de Connect-app op Android of iOS),
 • websites op maat, mogelijk gemaakt door Connect en gehost op www.mytreatwell.co.uk (Partnersites), en
 • Widgets om boekingen te plaatsen bij onze salonpartners (Partners) van wie de websites worden mogelijk gemaakt door Connect en die deze Widgets kunnen integreren op hun Partnersite, hun eigen websites en/of sociale mediapagina's

(gezamenlijk het Platform).

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt op elk moment een klacht bij ons indienen met behulp van de bovenstaande gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de ICO, of een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u woont. We zouden het echter op prijs stellen als wij de kans krijgen om uw probleem in behandeling te nemen voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert. Wij verzoeken u daarom eerst contact met ons op te nemen.

Hoe werken we dit beleid bij?

We begrijpen dat dingen aan verandering onderhevig zijn. Daarom zullen we de effectiviteit van dit beleid blijven beoordelen en ervoor zorgen dat het zijn doelen bereikt. We kunnen het beleid van tijd tot tijd bijwerken en zullen de meest recente versie op deze pagina plaatsen. Als we een wijziging in dit beleid aanbrengen die we als belangrijk beschouwen, zullen we u via het Platform op de hoogte stellen.

Als u vragen heeft over dit beleid of hoe het werkt, neem dan contact met ons. We chatten graag!

De details - hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken, en waarom

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

We gebruiken verschillende methoden om uw persoonsgegevens te verzamelen. Soms verstrekt u ons deze gegevens en andere keren worden ze automatisch verzameld wanneer u het Platform bezoekt en/of gebruikt.

We verzamelen persoonsgegevens om een aantal redenen, waaronder om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze activiteiten te beheren, onze organisatie te verbeteren en onze diensten aan u te leveren. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer we een rechtsgrond hebben om dit te doen (bijv. wettelijke verplichting, een contract, rechtmatig belang, toestemming, enz.).

De rechtsgrond, het doel en de bewaartermijn die we toepassen op onze belangrijkste verwerkingsactiviteiten worden hieronder uiteengezet:

Doeleinde 1: Instellen en beheren van uw aangevraagde account.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.
 • Bewaartermijn: 5 jaar bij inactiviteit van de account.


Doeleinde 2: Verwerking van uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op enquêtes.

 • Rechtsgrond: Wanneer het ons rechtmatige belang is om goede klantenservice te bieden.
 • Bewaartermijn: Tot het verwijderen van uw account in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Doeleinde 3: Levering van e-mails, enquêtes, nieuwsbrieven en berichten waarvoor u zich heeft aangemeld.

 • Rechtsgrond: Uw toestemming.
 • Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken.


Doeleinde 4: Levering van onze diensten aan u.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.
 • Bewaartermijn: 10 jaar vanaf de uitvoering van het contract, of ten minste tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op het onderwerp van het contract.


Doeleinde 5: Levering van onze diensten aan u.

 • Rechtsgrond: Uw toestemming.
 • Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken.


Doeleinde 6: Facilitering van uw boeking en levering van de diensten aan u.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.
 • Bewaartermijn: Maximaal 10 jaar na het einde van elk belastingjaar waarin de transactie plaatsvindt.


Doeleinde 7: Reageren op klachten, vragen en feedback en het verstrekken van informatie over de door u gevraagde dienst.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.
 • Bewaartermijn: 90 dagen vanaf de datum van gespreksopname.


Doeleinde 8: Reageren op klachten, vragen en feedback en het verstrekken van informatie over de door u gevraagde dienst.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.
 • Bewaartermijn: 30 dagen na het einde van de live-chatsessie.


Doeleinde 9: Feedback ontvangen over onze diensten.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u en onze partners.
 • Bewaartermijn: 30 dagen na indiening.


Doeleinde 10: Afhandeling procesvoering en onderzoek.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u/onze wettelijke verplichtingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het onderzoek/de procesvoering (tenzij er redenen zijn om dit langer te bewaren).


Doeleinde 11: Beheer en bescherming van het Platform en andere systemen.

 • Rechtsgrond: Rechtmatig belang.
 • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na invoer.


Doeleinde 12: Verbetering van het Platform en de diensten met behulp van gegevensanalyse.

 • Rechtsgrond: Rechtmatig belang.
 • Bewaartermijn: Tot 2 jaar.


Doeleinde 13: Tonen van content en functionaliteiten aan u die op u persoonlijk en uw interesses zijn afgestemd.

 • Rechtsgrond: Uw toestemming.
 • Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken.


Doeleinde 14: Inzicht verkrijgen in uw voorkeuren voor marketing, geautomatiseerde besluitvorming, profilering, cookies en andere verwerkingsactiviteiten waarvoor u zich kunt afmelden.

 • Rechtsgrond: Uw toestemming.
 • Bewaartermijn: Totdat de toestemming is ingetrokken.


Doeleinde 15: Ontwikkeling en uitvoering van marketingactiviteiten.

 • Rechtsgrond: Rechtmatig belang.
 • Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken.Soort persoonsgegevens: Contactgegevens

 • Beschrijving: Naam, adressen, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere contactgegevens.
 • Doeleinde: Instellen en beheren van uw aangevraagde account.

Levering van onze diensten aan u.

Verwerking van uw opmerkingen en beoordelingen.

Levering van e-mails, enquêtes, nieuwsbrieven en berichten waarvoor u zich hebt aangemeld.

 • Lawful basis: Het nakomen van ons contract met u.

Wanneer het onze wettelijke verplichting is.

Wanneer u ermee instemt.

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • recensies van de producten/diensten van onze Partner te verzamelen en te publiceren
 • u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en speciale aanbiedingen waarvan wij veronderstellen dat u er geïnteresseerd in kunt zijn
 • u informatie te sturen over wedstrijden, enquêtes en promotionele aanbiedingen van de Partner
 • Partners en andere derden in staat te stellen informatie over hun goederen en diensten te verzenden
 • reviews van producten of diensten van Partners te publiceren en deze te gebruiken voor advertenties


Soort persoonsgegevens: Gevoelige informatie

 • Beschrijving: Gegevens over uw ras of etniciteit, gezondheid, geslacht of andere gevoelige gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het maken van een boeking, of het indienen van een beoordeling.
 • Doeleinde: Levering van onze diensten aan u.
 • Rechtsgrond: Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming geeft.


:Soort persoonsgegevens: Financiële informatie

 • Beschrijving: Betalingsgegevens (d.w.z. uw kaartgegevens bij het betalen voor onze diensten).
 • Doeleinde: Facilitering van uw boeking en het leveren van de diensten aan u.
 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • onze gegevens up-to-date te houden


Soort persoonsgegevens: Communicatie

 • Beschrijving: E-mails, telefoontjes, live chats of andere communicatiemetho-den die u wilt gebruiken.
 • Doeleinde: Het onderzoeken van en reageren op klachten, vragen en feedback.

Verstrekking van informatie over de door u aangevraagde dienst.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.

Wanneer u ermee instemt.

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • problemen op te lossen en onze diensten aan u te verbeteren
 • onze gebruikerscommunicatie te verbeteren
 • onze trainingsprogramma's te ontwikkelen


Soort persoonsgegevens: Gegevens die u identificeren

 • Beschrijving: Details over de apparaten en technologie die u gebruikt (bijv. uw browserinstellingen, IP-adres, locatie, enz.).
 • Doeleinde: Beheer en bescherming van het Platform en andere systemen. Dit omvat probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting.
 • Rechtsgrond:

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • ervoor te zorgen dat onze organisatie goed werkt
 • het Platform en de systemen veilig te houden
 • onze systemen en software, inclusief uw persoonsgegevens, te beschermen
 • onze diensten te verbeteren
 • intern onderzoek en analyse uit te voeren over het gebruik en de prestaties van het Platform en de diensten


Soort persoonsgegevens: Gegevens over hoe u het Platform gebruikt

 • Beschrijving: Informatie over hoe u het Platform en de diensten gebruikt.
 • Doeleinde: Inzicht verkrijgen in hoe we het Platform en de diensten kunnen verbeteren met behulp van gegevensanalyse.

Tonen van content en functionaliteiten aan u die op u persoonlijk en uw interesses zijn afgestemd.

 • Rechtsgrond: Het nakomen van ons contract met u.

Wanneer u ermee instemt.

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • uw naleving van onze overeenkomsten te controleren en ons in geval van juridische claims te verdedigen
 • het Platform, de producten en diensten te controleren, te verbeteren en te beschermen, en deze te personaliseren op basis van uw gebruik
 • ons bedrijf te ontwikkelen
 • ons dienstenaanbod te verbeteren


Soort persoonsgegevens: Voorkeuren en toestemmingen

 • Beschrijving: Uw marketing- en communicatievoor-keuren.
 • Doeleinde: Inzicht verkrijgen in uw voorkeuren voor marketing, geautomatiseerde besluitvorming, profilering, cookies en andere verwerkingsactiviteiten waarvoor u zich kunt afmelden.

Verzending van informatie over de door u aangevraagde diensten (d.w.z. afspraakherinneringen).

Ontwikkeling en uitvoering van marketingactiviteiten.

 • Rechtsgrond: Wanneer u ermee instemt.

Wanneer het ons rechtmatige belang is om:

 • u op de hoogte te stellen van onze diensten en speciale aanbiedingen waarvan wij veronderstellen dat u er geïnteresseerd in kunt zijn
 • advertenties aan te passen en te personaliseren op basis van de gegevens die u verstrekt en uw gebruik van het Platform
 • marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren
 • cookies en soortgelijke technologie te gebruikenHoe zit het met de informatie die ik geef wanneer ik een boeking maak voor iemand anders?

Als u van plan bent om ons de persoonsgegevens van iemand anders te geven (bijv. bij het maken van een boeking voor die persoon), moeten zij toegang tot dit beleid hebben en moet u hun toestemming verkrijgen voordat u gegevens met ons deelt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wanneer we beslissen hoe lang we uw gegevens moeten bewaren, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw gegevens, de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

De bewaartermijn die we toepassen op uw persoonsgegevens is vastgelegd in de bovenstaande tabel.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbewaring.

Gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wordt opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Net als bij andere commerciële websites en apps gebruikt het Platform standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke tools om uw gebruikerservaring te verbeteren, onze systemen te verbeteren en u op maat afgestelde aanbiedingen te doen. U kunt cookies niet zien omdat ze zich op de achtergrond van onze systemen bevinden, maar ze zijn waarschijnlijk aanwezig op de meeste websites die u bezoekt.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Welke marketingactiviteiten voeren we uit?

We willen dat u alles weet over ons, onze Partners en de beschikbare diensten. Om dit te doen, voeren we marketingactiviteiten uit waarbij soms uw persoonsgegevens worden gebruikt, zoals het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail of het tonen van online advertenties.

U ontvangt geen marketing per e-mail of sms van ons, tenzij u ons toestemming hebt gegeven of tenzij u eerder gebruik hebt gemaakt van onze diensten. Deze berichten kunnen informatie bevatten over onze diensten, aanbiedingen, wedstrijden en andere belangrijke informatie.

Derde partijen

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een selecte groep derde partijen. Maar we gaan zeer serieus om met de veiligheid en methode van verwerking van uw persoonsgegevens en we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

We hebben hieronder uiteengezet wie die derde partijen zijn:

Type derde partij: Andere Treatwell-bedrijven

 • Beschrijving: Treatwell BNL B.V. maakt deel uit van de Treatwell Group. Daarom kan het zijn dat we samen met andere bedrijven in de groep persoonsgegevens delen en verzamelen om onze producten en diensten te leveren en te beheren.
 • Verzamelen: ✓
 • Delen: ✓

Type derde partij: IT- en hostingproviders

 • Beschrijving: Als u een bestelling plaatst of contact met ons opneemt via een website of app die wordt mogelijk gemaakt door een derde partij, delen we uw contact- en bestelgegevens (bijv. lastminute.com wanneer u een boeking maakt via spa.lastminute.com). Als u een derde partij de desbetreffende toestemming geeft (die wij namens hen verzamelen), kunnen zij u ook marketingcommunicatie sturen.
 • Verzamelen: ✓
 • Delen: ✓

Type derde partij: Onze Partners

 • Beschrijving: Wanneer u via ons diensten boekt bij een van onze Partners, zullen we uw gegevens delen zodat Partners: (i) boekingen kunnen faciliteren en, indien nodig, contact met u kunnen opnemen voorafgaand aan uw boeking, (ii) marketingmails kunnen sturen waarvoor u zich hebt aangemeld, en (iii) hun dienstenaanbod en bedrijfsactiviteiten kunnen verbeteren.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type derde partij: Tools voor zakelijke ondersteuning

 • Beschrijving: We kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners om: (i) namens ons functies uit te voeren met betrekking tot het Platform, het runnen van ons bedrijf en het leveren van onze diensten (bijv. het verwerken van betalingsgegevens, analyses, enz.), en (ii) ons bedrijf te faciliteren en onze diensten te verbeteren.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type of third party: IT- en hostingserviceproviders van de Partner

 • Beschrijving: Wanneer onze Partners gebruikmaken van externe softwareleveranciers, kunnen we uw persoonsgegevens met hen delen om ervoor te zorgen dat de softwareoplossing en Connect actuele en nauwkeurige informatie weergeven.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type derde partij: Wedstrijden

 • Beschrijving: We kunnen uw persoonsgegevens delen met merken waarmee we willen samenwerken aan producten, diensten, wedstrijden en campagnes. We zullen in dat geval uw toestemming verkrijgen voordat we dit doen.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type derde partij: Derden die betrokken zijn bij een bedrijfsreorganisatie

 • Beschrijving: Als wij, of de Treatwell Group, besluiten om een deel van onze organisatie te verkopen, over te dragen of samen te voegen of als we failliet raken, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens delen met andere organisaties als onderdeel van dat proces.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type derde partij: Overheids- en regelgevende organisaties

 • Beschrijving: Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens moeten delen met officiële instanties om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Mogelijk moeten we uw gegevens ook openbaar maken voor gerechtelijke procedures, om onze overeenkomsten af te dwingen of om klanten te beschermen (waaronder het delen van gegevens met bedrijven in het kader van fraudebescherming en vermindering van kredietrisico's).
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓

Type derde partij: Marketing-, bedrijfsontwikkelings- en verkooppartners

 • Beschrijving: Om u gepersonaliseerde advertenties te bieden, kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens moeten delen met mediabureaus en advertentiepartners waarmee we contact hebben.
 • Verzamelen: ✕
 • Delen: ✓


Hoe worden mijn beoordelingen gebruikt?

Alle persoonsgegevens die u uploadt naar publiekelijk zichtbare delen van het Platform (zoals beoordelingssecties), kunnen worden verzameld door derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor hoe zij deze informatie kunnen gebruiken. We raden u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u in dat verband openbaar maakt.

Hoe zit het met links naar derden op onze Website?

Het Platform kan links bevatten naar websites van derden. Vaak dienen deze links alleen als verwijzing naar informatie over onderwerpen die nuttig voor u kunnen zijn. Door op deze links te klikken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen.

We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacynormen. Wanneer u het Platform verlaat, vergeet dan niet dat dit beleid niet langer van toepassing is. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Wat gebeurt er met informatie die u via sociale media verstrekt?

Met delen van het Platform kunt u uw eigen content inzenden, zoals beoordelingen en foto's van uw ervaring. Het is belangrijk om te onthouden dat deze inzendingen kunnen worden bekeken door het algemene publiek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonsgegevens plaatst op een van onze sociale mediaplatforms. We raden u aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van bepaalde informatie (bijv. kaartgegevens of uw adres) en dat u het privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt, raadpleegt.

Welke informatie moet u weten over onze belangrijkste derde partijen?

Stripe. We gebruiken een externe betalingsverwerker, Stripe, om alle betalingen die u op onze Website en App hebt gedaan te verwerken. Treatwell slaat geen creditcardgegevens op en vertrouwt dit toe aan Stripe. We verkrijgen beperkte informatie van Stripe, zoals de laatste vier cijfers, het land van uitgifte en de vervaldatum. De verwerking van dergelijke gegevens door Stripe valt onder hun privacybeleid dat hier kan worden bekeken: https://stripe.com/privacy. De diensten van Stripe in Europa worden geleverd door een dochteronderneming van Stripe, Stripe Payments Europe Limited, een in Ierland gevestigde entiteit. Bij het leveren van zijn betalingsverwerkingsdiensten draagt Stripe Payments Europe Limited persoonsgegevens over aan Stripe, Inc. in de VS. Voor meer informatie over de waarborgen die worden gebruikt wanneer uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zie het gedeelte in het privacybeleid van Stripe met de titel “Internationale gegevensoverdrachten”.

PayPal. Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal, dat u hier kunt vinden: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het PayPal Privacybeleid als u PayPal wilt gebruiken om transacties via het Platform te voltooien.

Spa.lastminute.com. De pagina spa.lastminute.com wordt mogelijk gemaakt door Treatwell. Treatwell voert bepaalde functies uit als verwerkingsverantwoordelijke in samenwerking met lastminute.com, ook een verwerkingsverantwoordelijke. Daarom is Treatwell verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en een deel van die gegevens te delen met lastminute.com wanneer u spa.lastminute.com bezoekt of er een boeking maakt. De doeleinden waarvoor Treatwell uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en deelt met spa.lastminute.com zijn: (i) om een contract met u na te komen, door: (a) het verwerken en beheren van uw boekingen; en (b) met u te communiceren over uw boeking; en (ii) om te voldoen aan onze rechtmatige belangen, of die van derden, door: (a) het verstrekken van zoekresultaten; (b) telefonisch en per e-mail met u te communiceren, waaronder via de klantenservicefunctie van Treatwell op lastminute.com; en (c) namens de relevante locatie, het verzamelen van uw toestemming (als u ervoor kiest om deze te verstrekken) op de checkout-pagina om marketingmails te ontvangen van de specifieke locatie waar u boekt. Naast het rechtstreeks van u verzamelen van persoonsgegevens tijdens het boekingsproces, gebruikt Treatwell ook cookies (hieronder gedefinieerd) op spa.lastminute.com om ervoor te zorgen dat spa.lastminute.com correct werkt, om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen, om ons in staat te stellen inzicht te verkrijgen in hoeveel gebruikers onze spa.lastminute.com bezoeken, om de bron van uw boeking vast te stellen (kanaal, locatie, enz.) en dientengevolge om verificatie van de boeking als een boeking op lastminute.com mogelijk te maken en om transactionele communicatie van het merk lastminute.com naar klanten van spa.lastminute.com te sturen. Raadpleeg het gedeelte over cookies in dit Privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Voor informatie over het bewaren van uw persoonsgegevens, overdracht van uw persoonsgegevens (aan derden en buiten de Europese Economische Ruimte) en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de relevante secties van dit Privacybeleid. Als u vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze paragraaf, neem dan contact op met Treatwell via de contactgegevens die zijn vermeld in dit Privacybeleid.

Treatwell zal ook, namens en volgens de instructies van lastminute.com, uw toestemming (als u ervoor kiest om deze te verstrekken) verzamelen op de checkout-pagina om marketingmails van lastminute.com te ontvangen en deze dagelijks via een beveiligde gegevensfeed doorgeven aan lastminute.com. Om misverstanden te voorkomen: Treatwell verzamelt op spa.lastminute.com geen aanmeldingen voor marketing voor zichzelf. lastminute.com gebruikt ook cookies en soortgelijke trackingmogelijkheden op spa.lastminute.com om informatie te verzamelen over uw gedrag en voor andere doeleinden, waaronder personalisatie, analyse en reclame en re-marketing. Zie het privacybeleid van lastminute.com hier en het cookiebeleid hier voor meer informatie over hoe lastminute.com uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Als u vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze paragraaf, neem dan contact op met lastminute.com met behulp van de contactgegevens die zijn vermeld in hun privacybeleid.

Dragen we gegevens over buiten de EER? De persoonsgegevens die we over u bewaren, worden bewaard in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (EER), maar kunnen ook worden overgedragen naar, of opgeslagen buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, waaronder in de VS en Israël.

Wanneer we uw gegevens overdragen aan derden buiten de EER, zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn. We doen dit door een van de volgende waarborgen in te stellen:

 • alleen over te dragen naar een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau heeft, of
 • door contracten op te stellen (bekend als de Standaardcontractbepalingen en de Internationale overeenkomst/bijlage voor gegevensoverdracht) die waarborgen dat de derde partij buiten de EER belooft uw persoonsgegevens te beschermen. We zorgen er ook voor dat alle andere noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Als u zich in de EER bevindt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. We zullen u dan precies laten weten welke waarborgen we hebben ingesteld voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Voor een kopie van het desbetreffende mechanisme kunt u ook op elk moment contact met ons opnemen via support.treatwell.com/hc/nl-be.

Uw rechten

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Ons vragen om een kopie van uw gegevens: U kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die we over u bewaren en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Ons vragen om uw gegevens te verwijderen of te wissen: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken.

Soms kunnen we om juridische redenen niet aan uw verzoek voldoen. Maar wees niet bezorgd. We zullen u meedelen of dit van toepassing is wanneer u uw verzoek indient!

 • Ons vragen om uw gegevens te corrigeren: U kunt de gegevens die wij over u bewaren mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw online account. Als dit niet werkt, kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Mogelijkerwijs moeten we echter controleren of de nieuwe gegevens die u ons geeft juist zijn.
 • Ons vragen om uw gegevens naar een andere organisatie te sturen: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen aan een andere organisatie, indien dit redelijk en eerlijk is.
 • Ons vragen hoe we uw gegevens gebruiken: We zullen u meedelen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 • Ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken: Als u een bepaalde reden heeft (bijvoorbeeld betreffende de content of hoe we deze gebruiken), kunt u ons vragen om de manieren waarop we uw gegevens gebruiken te beperken.
 • Bezwaar maken tegen onze verwerkingsactiviteiten: Voor bepaalde soorten activiteiten, zoals direct marketing, kunt u ons op elk moment vragen om deze stop te zetten.

U kunt ook bezwaar maken als we beslissingen nemen die geautomatiseerd zijn of als we uw gegevens gebruiken om een profiel van u op te stellen (dit betekent in principe dat we uw gegevens gebruiken om te raden waar u in geïnteresseerd bent, of om beslissingen over u te nemen). Als er omstandigheden zijn waarin het echt belangrijk voor ons is om uw gegevens te gebruiken, is het mogelijk dat wij de verwerking niet kunnen stoppen. Maar wees niet bezorgd. We zullen u laten weten of dit het geval is, en zo ja, wat onze redenen zijn.

We kunnen u vragen om ons informatie te geven om uw identiteit te verifiëren (vooral wanneer u om financiële informatie vraagt). Dit is om te kunnen waarborgen dat we de persoonsgegevens van u en onze andere klanten veilig houden.

We proberen binnen één maand na ontvangst te reageren op legitieme verzoeken. Soms kan het langer duren als uw verzoek ingewikkeld is of als u meer dan één verzoek hebt. Maar wees niet bezorgd. We laten het u weten als we meer tijd nodig hebben en houden u op de hoogte.

Er zijn enkele verzoeken waaraan we niet kunnen voldoen. Daarbij kan het om vele redenen gaan, zoals wanneer er een risico bestaat dat de persoonsgegevens van een andere persoon worden bekendgemaakt, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende reden hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te verwijderen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via support.treatwell.com/hc/nl-be. Als u meer informatie nodig heeft over uw rechten, evenals de omstandigheden waarin ze op u van toepassing zijn, raadpleeg dan de websites van de ICO of neem contact met ons op.

Hoe kunt u uw toestemming intrekken en zich afmelden voor verwerking?

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven. U kunt dit doen door de instructies in onze communicatie te volgen of door de onderstaande gegevens te gebruiken:

 • Algemeen. Volg de instructies in de communicatie, of neem contact met ons op.
 • E-mails. Klik op de knop “Afmelden” onderaan onze e-mail, of neem contact met ons op via support.treatwell.com/hc/nl-be ((het kan 48 kantooruren duren voordat uw e-mail uit ons systeem is verwijderd).
 • Communicatie met Partners. Neem rechtstreeks contact op met de Partner of derde partij. Als het gaat om onze Partners en u onze hulp nodig hebt, doen we graag wat we kunnen.
 • Pushmeldingen. Deze worden ingetrokken in de besturingssysteeminstellingen van uw telefoon.

Wanneer u zich afmeldt voor marketing of deze opzegt, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens op de manieren die in uw verzoek vermeld stonden. We zullen uw gegevens echter niet verwijderen als we deze om andere redenen nodig kunnen hebben. Als u wilt dat wij al uw gegevens verwijderen, vraag ons dan om dat te doen en meld u af voor marketingberichten.

Als u uw toestemming intrekt en/of zich afmeldt, kunnen we bepaalde diensten mogelijk niet aan u leveren. Als dit het geval is, zullen we u dit laten weten. U kunt ons natuurlijk opnieuw uw toestemming geven als u toegang wilt tot onze diensten.

Houd er rekening mee dat wanneer u zich heeft afgemeld met behulp van de bovenstaande methoden, u mogelijk nog steeds onze niet-gerichte advertenties ziet wanneer u online bent, omdat we niet kunnen controleren of deze advertenties bij u worden weergegeven.

U heeft het recht om uw toestemming achterwege te laten zonder nadelige effecten te ondervinden.

Beveiliging

Welke beveiligingsmaatregelen hebben we getroffen?

We gebruiken strikte procedures en beveiligingsfunctionaliteiten om persoonsgegevens die we van u ontvangen te beschermen.

Laatst bijgewerkte versie: 08-01-2023

Zie de onderstaande tabel voor een analyse van de Cookies die op ons platform worden gebruikt.

De externe bedrijven die wij gebruiken voor targeting en reclamedoeleinden hebben hun eigen privacybeleid dat u in detail dient te lezen.