Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Kapper
Nagels
Gezicht
Massage
Ontharen
Lichaam
Mannen
Giftcard
Aan het inloggen, moment geduld...
Je bent ingelogd
Log in op jouw account

Treatwell's verklaring over de Digital Services Act - Jaarlijkse rapportage

Op 16 november 2022 trad de EU-verordening de Digital Service Act ("DSA") in werking, gericht op het voorkomen van illegale en schadelijke activiteiten online, waaronder de verspreiding van desinformatie. De wet waarborgt de veiligheid van gebruikers, de bescherming van fundamentele rechten en bevordert een eerlijke en open omgeving voor online platforms, terwijl er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor online tussenpersonen in hun rol om consumenten in contact te brengen met goederen, diensten en inhoud.

Treatwell Limited en de aan haar gelieerde bedrijven ("Treatwell Group") zetten zich volledig in voor het bevorderen van een veilige digitale omgeving en het aanpakken van de verspreiding van illegale inhoud, evenals de maatschappelijke risico's van desinformatie in overeenstemming met de principes die zijn uiteengezet in de DSA.


Informatie over gemiddelde maandelijkse actieve gebruikers
Krachtens artikel 24, lid 2, van de DSA moeten onlineplatforms informatie verstrekken over de gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van de dienst in de Unie, berekend als gemiddelde over de afgelopen zes maanden.

In overeenstemming met de richtsnoeren van de EU voor het berekenen van "gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers" van onze dienst, hebben we hetzelfde berekend voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023. Het gemiddelde aantal ligt naar schatting ruim onder de drempel van een Zeer Groot Online Platform, die is vastgesteld op 45 miljoen gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers.


Voortdurende betrokkenheid
In haar missie om volledig te voldoen aan de DSA, zal de Treatwell Group het aantal gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van haar diensten in de EU nauwlettend blijven volgen en de hier verstrekte informatie bijwerken in lijn met de vereisten van artikel 24 (2) van de DSA.