Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Kapper
Nagels
Gezicht
Massage
Ontharen
Lichaam
Mannen
Giftcard
Aan het inloggen, moment geduld...
Je bent ingelogd
Log in op jouw account

Voorwaarden en beleidsregels van Treatwell

Laatste update: april 2024

Lees deze Voorwaarden en Beleidsregels zorgvuldig voordat je onze Website of onze Apps gaat gebruiken en voordat je goederen of diensten van een derde reserveert via onze Website of onze Apps. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door gebruik te maken van onze Website of onze Apps, bevestig je dat je deze Voorwaarden en Beleidsregels accepteert en je daartoe verbindt, ongeacht of je ervoor kiest om je te registreren bij ons. Als je niet instemt met deze Voorwaarden en Beleidsregels, mag je onze Website of onze Apps op geen enkele manier gebruiken.

 1. Welkom op onze website, www.treatwell.be ("Website") en de Treatwell Klant mobiele applicatie en de Treatwell Connect (salondagboek en management tool) mobiele applicatie (de “Apps”). De Website en onze Apps worden geleverd door Treatwell BNL B.V. (h.o.d.n. Treatwell), een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland onder nummer 56870256 met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 120, 1012 SH Amsterdam ("Treatwell", in het kort "ons", "wij" of "onze"). "Jij" en "jouw" betekent jij als gebruiker van onze Website of onze Apps.
 2. De Website en onze Apps hebben twee hoofdfuncties:
  1. informatie verzamelen en een gecentraliseerd reserveringspunt bieden voor geselecteerde leveranciers van goederen en diensten van derden die hun goederen en diensten via onze Website en onze Apps willen aanbieden ("Partners"); en
  2. verstrekken van algemene informatie met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 3. We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we je toegang geven tot onze Website en onze Apps en alle producten of diensten die we aanbieden op onze Website of onze Apps. Deze omvatten de voorwaarden die gelden voor:
  1. je rechten om onze Website en Apps te gebruiken en ernaar te linken (onze "Gebruiksvoorwaarden Website en App");
  2. de wijze waarop we informatie over je zullen gebruiken en beschermen (ons "Privacy- en Cookiesbeleid");
  3. onze boekingsvoorwaarden met betrekking tot de producten of diensten van derden die wij aanbieden vanaf de Website of onze mobiele applicatie voor de Klant (onze "Boekingsvoorwaarden"); en
  4. je verplichtingen bij het uploaden van opmerkingen of andere bijdragen en content op onze Website of onze Apps (ons "Beleid voor User Generated Content"), (samen of individueel kunnen deze worden aangeduid als onze "Voorwaarden en Beleid").
 4. Houd er rekening mee dat de Voorwaarden en Beleid niet de relatie tussen Treatwell en onze Partners beheersen. Indien je een bestaande Partner bent, raadpleeg dan de “Partnervoorwaarden” die je bij aanmelding hebt ontvangen. Als je nog geen Partner bent, maar bij Treatwell een aanvraag wilt doen om een van onze Partners te worden, verwijzen we je naar www.treatwell.be/info/business-info-welkom/.
 5. Als je meedoet aan een prijscompetitie of andere promoties op de Website of onze Apps, kunnen naast onze Voorwaarden en Beleid ook afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van een contradictie tussen aanvullende voorwaarden en onze Voorwaarden en Beleid, zullen deze aanvullende voorwaarden prevaleren wat de contradictie betreft.
 6. We kunnen onze Voorwaarden en Beleid van tijd tot tijd wijzigen, waarbij we up-to-date versies van die Voorwaarden en Beleid beschikbaar zullen maken via de Website en onze Apps. Je moet deze Voorwaarden en Beleidsregels regelmatig controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in de Voorwaarden en de Beleidsregels te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze Apps en/of als je doorgaat met de toegang tot of het gebruik van de Website of onze Apps, waar je de bijgewerkte Voorwaarden en Beleidsregels kunt bekijken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APP

Lees voordat je onze Website of Apps gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden Website en App aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze Apps. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik.

Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze Website en onze Apps:

Door onze Website of Apps te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden Website en App accepteert en je daartoe verbindt. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, mag je geen gebruik maken van onze Website of onze Apps.

NB: deze Gebruiksvoorwaarden Website en App hebben uitsluitend betrekking op jouw gebruik van onze Website en onze Apps. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op onze Website of de mobiele applicatie van onze Klant kunnen worden gereserveerd. Zie onze Boekingsvoorwaarden voor de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een reservatie doet of vouchers koopt op onze Website of de mobiele Klant applicatie.

De term 'Voorwaarden en Beleid' in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijst naar alle volgende beleidsdocumenten: ons Privacy en Cookiebeleid, ons Beleid voor User Generated Content, deze Websitevoorwaarden en onze Boekingsvoorwaarden.

 1. Gebruik van de Website en onze Apps
  1. In deze Gebruiksvoorwaarden Website en App wordt uiteengezet hoe je onze Website en onze Apps kunt gebruiken. Door de Website of onze Apps op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaard je gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden Website en App. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zijn van toepassing op elke wijze die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of onze Apps, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.
  2. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, dien je geen gebruik te maken van de Website of onze Apps. Je wordt geacht alle Gebruiksvoorwaarden Website en App te hebben gelezen voordat je de Website of onze Apps gebruikt.
  3. Door het gebruik van onze Website en Apps verklaar je dat je wettelijk bevoegd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en dat je onze Website en Apps zal gebruiken in overeenstemming met alle Voorwaarden en Beleid.
 2. Toegang tot onze Website en onze Apps
  1. Toegang tot onze Website en onze Apps is toegestaan voor tijdelijk gebruik. Wij behouden ons het recht voor om onze Website of onze Apps (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze Website, onze Apps, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is of zijn op enig moment of gedurende een bepaalde periode.
  2. We werken onze Website en onze Apps van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder enige kennisgeving de inhoud ervan wijzigen. We behouden ons het recht voor de Website of onze Apps (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten.
  3. De inhoud en informatie die op onze Website of onze Apps zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Wij exonereren ons van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat.
  4. Je bent verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot, en het bekijken van, deze Website en onze Apps, en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virussoftware hebt op het apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot onze Website of onze App.
  5. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot onze Website of onze Apps op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden Website en App.
  6. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze Website en/of onze App te weigeren en/of een reservering te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.
 3. Beveiliging Wachtwoord en Account
  1. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van je wachtwoord en inloggegevens. Om je te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot je account krijg je het advies om je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) veilig en beveiligd te bewaren. Zorg ervoor dat je wachtwoord geen wachtwoord is dat je eerder hebt gebruikt, dat het uit acht tekens of meer bestaat en, idealiter, een wachtwoord is dat je niet voor andere sites gebruikt. We raden aan jouw gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) aan niemand bekend te maken. We raden ook aan dat je je afmeldt bij jouw account aan het eind van elke sessie. Je kunt in aanvulling hierop ook je browservenster sluiten als je klaar bent met je sessie, vooral als je een computer deelt met iemand anders of als je gebruik maakt van een computer in een openbare ruimte.
  2. Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen via dit webformulier. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account.
  3. Behoudens wanneer wij een grove fout hebben begaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade of nadelige gevolgen die werden veroorzaakt door enige onbevoegde toegang tot jouw account door derden.
 4. Misbruik van onze Website of onze App
  1. Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze Apps door:
   1. het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of
   2. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of
   3. het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
  2. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder artikel 550bis Strafwetboek. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal jouw recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen.
 5. Gebruikers
  1. Indien je 18 jaar of ouder bent, kun je een account aanmaken en een geregistreerde Gebruiker van de Website en onze Apps ("Gebruiker") worden.
  2. Als Gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan, user-generated content (“UGC”) te plaatsen op de Website of via onze Apps, en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot Gebruikers, indien van toepassing.
  3. Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als Gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.
  4. We hebben ook te allen tijde het recht om een door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikers-identificatiecode of wachtwoord uit te schakelen wanneer je er naar ons redelijk oordeel niet in slaagt om te voldoen aan de bepalingen van een van onze Voorwaarden. Indien je weet of vermoedt dat iemand anders dan jijzelf jouw gebruikersnaam of wachtwoord kent, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via dit webformulier.
 6. Het posten van UGC
  1. Indien en wanneer de functionaliteit van de Website of onze Apps dit toestaat, kunnen Gebruikers of andere bezoekers aan de Website of onze Apps die inloggen op een sociale media-account via een widget of interface die op of buiten de Website beschikbaar is, UGC posten op de Website of via onze App.
  2. Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt of de gebruikersnaam van de social media-account waarmee je inlogt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op de Website of via onze App.
  3. We behouden ons het recht voor te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enig verliezen of schade die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).
  4. We behouden ons tevens het recht voor om de Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze Apps indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden.
  5. Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Treatwell en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.
  6. Indien je echter bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te melden via dit webformulier met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.
 7. Intellectueel eigendom
  1. Je mag één kopie van deze Website en alle informatie, afbeeldingen en andere content (met uitzondering van UGC) weergegeven op de Website of via onze Apps ("Inhoud") openen, bekijken en afdrukken in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App.
  2. De Website en de Inhoud mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en aanhalen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Treatwell op de juiste wijze vermeldt als bron.
  3. Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt de morele rechten van auteurs met betrekking tot de Inhoud.
  4. Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, onze Apps en de Materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website, onze App en de Inhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:
   1. vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de Inhoud te verwijderen; en/of
   2. De Inhoud van de Website of onze Apps zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of
   3. een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze Apps ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of
   4. deze Website, onze Apps en/of de Inhoud voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst; en/of
   5. niet te trachten softwareprogramma's die wij gebruiken in verband met onze Website of Apps te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren
 8. Merken
  1. We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.treatwell.be en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "Treatwell", ons logo, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze Apps worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.
 9. Linken naar onze Website
  1. Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet onrechtmatig van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de verwijzende website mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.
  2. Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.
  3. Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.
  4. Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact op met dit webformulier.
  5. We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
 10. Privacy, je persoonsgegevens en cookies
  1. De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie onze Privacy- & Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.
 11. Content van derden en websites van derden
  1. Onze Website en onze Apps kunnen advertenties bevatten die door derden zijn geplaatst. Deze derden zijn onafhankelijke dienstverleners en geen agenten of werknemers van onze bedrijven. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.
  2. Onze Website, onze Apps en/of de Inhoud kunnen links of verwijzingen naar websites van derden (met inbegrip van die van onze Partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze Website of onze Apps verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites of de inhoud ervan goedkeuren of onderschrijven.
  3. Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Inhoud van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.
  4. Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.
  5. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website of onze Apps naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Het browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.
 12. Onze aansprakelijkheid
  1. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze Apps, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze Apps foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze Apps.
  2. Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze Apps te onderhouden en/of Inhoud te leveren of tijdig te leveren.
  3. Houd er rekening mee dat onze Website en onze Apps uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website of onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partner hebben goedgekeurd.
  4. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.
  5. De Inhoud kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten, ook ten aanzien van prijsinformatie en de beschikbaarheid van reserveringen. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de Inhoud en de producten of diensten aangeboden op onze Website en Apps. Bovendien houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foute informatie over beschikbaarheid en prijzen op onze Website en Apps te corrigeren.
  6. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van jouw handelen of nalaten op basis van de Inhoud die beschikbaar zijn op deze Website of via onze Apps. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van derde onafhankelijke leveranciers. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Belgisch recht.
  7. Volgens de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden gebruikt u onze Website en Apps op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, incidentele, bijzondere of gevolgschade of verliezen, of elk verlies van inkomsten, baten, goodwill, gegevens, contracten of verliezen van om het even welke aard die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw bezoek, de weergave of het gebruik van onze Website en Apps of met de vertraging of het onvermogen om onze Website en Apps te bezoeken, weer te geven of te gebruik (inclusief uw vertrouwen op beoordelingen en meningen die op onze Website en Apps verschijnen).
 13. Landen die bediend worden
  1. Deze Website en onze Apps zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers in België. Hoewel toegang van buiten België mogelijk is, zijn noch deze Website noch onze Apps bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke gebruikers verschaffen zich op eigen risico toegang tot de Website en onze Apps.
 14. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden Website en App
  1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden Website en App van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze Apps. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden Website en App regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je begrijpt en aanvaardt dat na in kennis gesteld te zijn van de wijzigingen en/of de voortzetting van uw bezoek of gebruik van onze Website en App na een wijziging betekent dat je akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Gebruiksvoorwaarden Website en Apps.
 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  1. De Nederlandstalige rechtbanken in Brussel hebben de exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze Website of het gebruik van onze Apps. Op deze Gebruiksvoorwaarden Website en App is het Belgisch recht van toepassing.
 16. Neem contact op met ons
  1. Als je je zorgen maakt of vragen hebt over de inhoud die op onze Website of onze Apps verschijnt of als je vragen hebt over jouw gebruik van deze Website, onze Apps of deze Gebruiksvoorwaarden Website en App kun je melden naar dit webformulier. Ons postadres voor correspondentie is Treatwell, Nieuwezijds Voorburgwal 120, 1012 SH Amsterdam.
  2. We zullen alle klachten binnen 48 werkuren na ontvangst per e-mail bevestigen. We registreren elke klacht met een uniek referentienummer in een volgsysteem. We streven ernaar om klachten binnen 21 dagen op te lossen. Mocht je niet tevreden zijn met de manier waarop een klacht is opgelost, dan kun je de klacht laten escaleren voor een verdere beoordeling, die we binnen nog eens 21 dagen willen afhandelen.
  3. In het geval dat onze klachtenprocedure is uitgeput tijdens de behandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Volg deze link om de relevante gecertificeerde aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting voor uw land te zien. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en implementatie van de DSA buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure in het betreffende land.