Treatwell Pro Verwijzingsprogramma – Algemene Voorwaarden

Juni 2022

Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens deel te nemen aan het Treatwell Pro Verwijzingsprogramma (de “Regeling”), aangezien deze van toepassing zullen zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u niet deel te nemen aan het Programma. Merk op dat onze Voorwaarden & Beleid zoals uiteengezet op de “Legal” sectie van onze website van toepassing zullen blijven op uw gebruik van onze website en Treatwell Pro. De Regeling wordt gepromoot en beheerd door:

 • In Groot-Brittannië – Treatwell Limited: Fairfax House, 15 Fulwood Place, Londen, WC1V 6HU, help@treatwell.co.uk
 • In Ierland – Treatwell IE, filiaal van Treatwell Limited: Fairfax House, 15 Fulwood Place, Londen, WC1V 6HU, customer.care@treatwell.ie
 • In Litouwen – Treatwell LT UAB: J. Basanavičiaus g. 15, 03108 Vilnius, Litouwen, hello@treatwell.lt
 • In Spanje – Treatwell Spain s.l. : Carrer de Balmes, 7, Planta 3, 08007 Barcelona, Spanje, servicio.cliente@treatwell.es
 • In Italië – Treatwell IT s.r.l. : Via Aldo Manuzio, 17, 20124, Milano, Italië, assistenzaclienti@treatwell.it
 • In Frankrijk – Treatwell FR: 52 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Parijs, Frankrijk, service.client@treatwell.fr
 • In Nederland en België – Treatwell BNL B.V. : Nieuwezijds Voorburgwal 120-126, 1012 SH Amsterdam, Nederland, info@treatwell.nl
 • In Duitsland – Treatwell DACH GmbH: Greifswalder Str. 212, 10405 Berlijn, Duitsland, koenigkunde@treatwell.de
 • In Zwitserland – Treatwell DACH GmbH, Zweigniederlassung Zürich: Haggenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, koenigkunde@treatwell.ch
 • In Oostenrijk – Treatwell DACH GmbH, Zweigniederlassung Wien: Badhausgasse 18-20, Top 1-3, Lerchenfelderstraße 95-97, 1070 Wien, koenigkunde@treatwell.at
 • In Portugal – Treatwell PT, Unipessoal, Lda: Rua Garrett, n.º 64, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Lisboa, 1200-204, Lisboa

(“Treatwell”).

ELIGIBILITEIT, VERWIJZING EN RESTRICTIES

Het Programma staat open voor in aanmerking komende Treatwell Pro gebruikers (“Verwijzer”) die “een vriend verwijzen” voor de aanschaf van een Treatwell Pro abonnement, met inachtneming van de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • Referrers moeten bestaande Treatwell Partners zijn met een actief Treatwell Pro abonnement.
 • Referrers komen niet in aanmerking indien:
  • hun Treatwell Pro abonnement om welke reden dan ook niet langer van kracht is; of
  • de Verwijzer zijn Treatwell Pro abonnement heeft opgezegd; of
  • de Verwijzer in strijd handelt met één van de voorwaarden van hun Treatwell Pro Overeenkomst.
 • Alleen de Eigenaar van het Treatwell account (TW Pro & TW Connect) kan Referrer zijn (of je bent een werknemer van een Partner en hebt toestemming van de Eigenaar om de Referrer te maken).
 • Verwijzers moeten alle gevraagde informatie van de toekomstige Treatwell Partner (“Verwijzer”) verstrekken via het online deelnameformulier om in aanmerking te komen (“Verwijzer”). Alle inzendingen anders dan via het online inzendformulier zullen niet worden opgenomen.
 • Verwijzers en Scheidsrechters moeten ingezetenen zijn van een land waar Treatwell momenteel actief is op het moment van de Verwijzing.
 • Een scheidsrechter die reeds actief door Treatwell wordt vervolgd, komt niet in aanmerking als Referral.
  Verwijzingen door Verwijzers voor Scheidsrechters waarbij de Verwijzer (direct of indirect) een wettelijk of economisch belang in de Scheidsrechter heeft, komen niet in aanmerking.
 • Elke Scheidsrechter mag niet: (i) eerder een Partner zijn geweest die door Treatwell is beëindigd wegens een schending van de Partnervoorwaarden; of (ii) anderszins door Treatwell naar eigen goeddunken als onverkiesbaar worden beschouwd.
 • Indien meerdere Referrals worden gemaakt voor dezelfde scheidsrechter zal slechts één Referrer in aanmerking komen voor die Referral, dit uitsluitend ter beoordeling van Treatwell.
 • Verwijzers en scheidsrechters (indien van toepassing) moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • De regeling is actief vanaf de datum waarop zij aan een potentiële Verwijzer wordt meegedeeld.
 • De regeling sluit werknemers, contractanten of werknemers van Treatwell of van enige andere onderneming van de Groep en hun naaste familieleden, alsook iedereen die beroepsmatig met de regeling verbonden is, uit.
 • De verwijzer of de scheidsrechter kan worden gevraagd een identiteitsbewijs te tonen.
 • Geen aankoop nodig.
 • Inzendingen van de handel, consumentengroeperingen, derden, agenten, of automatisch door de computer gegenereerde inzendingen worden niet aanvaard.
 • Treatwell behoudt zich het recht voor om de Regeling (of deze Algemene Voorwaarden) op elk moment in te trekken om welke reden dan ook. Verwijzingen gemaakt na intrekking van de Regeling zullen niet geldig zijn.

DE VOUCHER:

 • De Verwijzer komt in aanmerking voor het ontvangen van een Amazon eGift Voucher (de “Voucher”).
 • De Verwijzer komt pas in aanmerking voor een Voucher wanneer de Verwijzer een contract tekent voor een jaarlijkse verbintenis met Treatwell Pro (“Voltooide Verwijzer”).
 • De Voltooide Doorverwijzing moet binnen 60 dagen na de Doorverwijzing plaatsvinden.
 • De Verwijzer komt in aanmerking om 1 (één) Amazon voucher te ontvangen voor elke Voltooide Doorverwijzing.
 • De waarde van de verstrekte tegoedbon zal worden berekend overeenkomstig de onderstaande tabel op basis van het aantal personeelsleden dat is ingeschreven op de Treatwell Pro-rekening van de scheidsrechter:
  • Aantal personeelsleden 0-2
   Waardebon £/€150
  • Aantal personeelsleden 3-5
   Waardebon £/€250
  • Aantal personeelsleden 6+
   Waardebon £/€400
 • De Voucher zal voor de Amazon marktplaats zijn waar de Verwijzer woonachtig is. De Voucher zal in de valuta zijn die gebruikt wordt door het land waar de Verwijzer woonachtig is (£GBP of €EUR).
 • Het gebruik van de Voucher is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Amazon. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Verwijzer om zich aan deze voorwaarden te houden.
 • De Voucher kan niet worden ingewisseld in combinatie met een andere aanbieding of regeling.
 • Er is geen alternatief in contanten beschikbaar.
 • De inwisseling van de tegoedbon is afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • Treatwell behoudt zich het recht voor om de Voucher te vervangen door een andere van dezelfde waarde.
 • Treatwell behoudt zich het recht voor om te weigeren een Voucher te verstrekken indien zij redelijkerwijs van mening is dat er sprake is van een schending van deze Algemene Voorwaarden of dat er sprake is van illegale activiteiten in verband met het Scheme.

LEVERING

 • De Referrer zal automatisch de Voucher(s) per e-mail toegestuurd krijgen binnen 60 dagen na een Voltooide Referral. Als het Treatwell Pro abonnement van de Verwijzer wordt geannuleerd tijdens deze periode van 60 dagen, dan zal het recht van de Verwijzer om de Voucher(s) te ontvangen komen te vervallen.
 • De Voucher zal alleen worden afgeleverd op het e-mailadres van de Eigenaar dat is gekoppeld aan het Treatwell Pro-account van de Verwijzer. Verwijzers zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun e-mailadres in Treatwell Pro. Treatwell is niet verantwoordelijk voor niet-levering als het adres onjuist is.
 • Treatwell is niet verantwoordelijk voor niet-bezorgde Voucher(s), vertragingen of gebreken in de levering om welke reden dan ook, of verlies van de Voucher.
 • Treatwell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies of schade als gevolg van aankopen die met de tegoedbon zijn gedaan.

GEGEVENSBESCHERMING

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de regeling, zal Treatwell u vragen om uw: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.

Door deel te nemen aan de Regeling en de hierboven vermelde persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met het ontvangen van communicatie met betrekking tot de Regeling en uw Voucher(s) van Treatwell en/of Amazon. Treatwell kan nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon om uw Voucher (s) in te wisselen door u of direct naar u verzonden door Amazon.

U zult ook worden gevraagd om de volgende gegevens van de scheidsrechter op te geven: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.

U dient ervoor te zorgen dat u de toestemming van de Scheidsrechter heeft verkregen voor het verstrekken van deze informatie aan Treatwell en de Scheidsrechter op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. U bent jegens Treatwell aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het niet voldoen aan deze vereisten.

De persoonsgegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Treatwell als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy & Cookiebeleid van Treatwell dat u hier kunt vinden: https://www.treatwell.be/.

Alle Verwijzers en Referenties hebben het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de hen betreffende gegevens. De Verwijzer of de Verwijzers kunnen dit recht uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres dat bovenaan deze Voorwaarden staat vermeld.

Beperking VAN AANSPRAKELIJKHEID

Treatwell kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van Referrals als gevolg van technische problemen of netwerk moeilijkheden. Bewijs van indiening vormt geen bewijs van aflevering. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat u op eigen risico deelneemt. Behoudens dat Treatwell haar aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door haar nalatigheid of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of uitgesloten mag worden, niet uitsluit of beperkt, aanvaardt Treatwell geen aansprakelijkheid met betrekking tot iemands deelname (of onmogelijkheid om deel te nemen) aan het Scheme voor zover maximaal is toegestaan door de wet, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of enige andere vorm van schade in verband met of voortvloeiend uit het Scheme of uw deelname aan het Scheme.

AFDWING

Indien enig deel van deze Algemene Voorwaarden wettelijk onafdwingbaar wordt geacht, blijven alle andere delen van deze Algemene Voorwaarden onaangetast en van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT

De Regeling en deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van de desbetreffende Treatwell onderneming. U en wij gaan er elk mee akkoord dat de rechtbanken van dat land niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben over elke vordering of geschil voortvloeiend uit, of verband houdend met, de Regeling of deze Algemene Voorwaarden.

VRAGEN

Hebt u vragen over de Regeling of de werking ervan, neem dan contact op met uw lokale accountmanager als u die hebt, of stuur een e-mail naar het e-mailadres voor uw rechtsgebied dat bovenaan deze Voorwaarden is vermeld.